microsoftteams image

Skade på dekkets sidevegg: hva skal du gjøre?

Tips og råd for dine bil-, SUV- og vandekk

Under visse forhold kan dekkets sidevegg i større eller mindre grad bli skadet. Hva slags skade? Når inntreffer det? Hva skal jeg gjøre med det? Hvordan kan det unngås? I denne artikkelen svarer vi på disse spørsmålene.

Hvilke typer skader på dekkets sidevegg kan inntreffe?

Det finnes 6 hovedkategorier med sideveggskader:

1 - Kutt i dekkets sidevegg

tyre scratches & nicks

Det kan dukke opp riper på sideveggen til dekkene. Hvis de er mange og/eller tydelige, må du la en fagperson undersøke dekkene. 

2 - Riper og hakk i dekkets sidevegg

tyre cuts

Et kutt i dekkets sidevegg kan være mer eller mindre dypt.

Kuttets alvorlighetsgraden avhenger av dette. Men det er vanskelig for en som ikke er ekspert å vurdere dybden.

  • Hvis kuttet er dypt, kan det ha skadet stammelaget som ligger under gummien og som bidrar til å holde trykket. Hvis stammelaget er skadet, er det fare for plutselig trykktap. I dette tilfellet kan ikke dekket repareres, og må skiftes ut.
  • Hvis ikke kuttet er dypt, er det kanskje ikke noen umiddelbar fare, men det kan eskalere og sette sikkerheten på spill.

Merk at denne type skade på dekk kan inntreffe på dekkets indre sidevegg (ikke synlig når du undersøker kjøretøyet) såvel som på den ytre sideveggen.Etter å ha kjørt over skarpe gjenstander (f.eks. skarpe steiner), anbefales det av ovennevnte grunner å få sjekket at dekkene ikke har kutt.

3 - Kuler og bobler på dekkets sidevegg

bil innledning infografikk humpboble råd og tips

«Når bilen kjører på en fortauskant, enten foran eller på skrå, eller i et slaghull, kan det oppstå en kul på dekkets sidevegg.

Det ser ut som det dannes en boble på dekkets sidevegg.

Det er sannsynligvis et av de mest foruroligende tegnene, da det betyr reell fare.»

Sjekk dekkenes robusthet mens du sammenligner dem
Dekkskade av slaghull

Hvis du kjører inn i et slaghull, kan det også forårsake en kul på dekkets sidevegg. Forsøk å unngå dem når du ser dem på veien!

Hvis du treffer en fortauskant eller et slaghull, må du få sjekket om dekkene er skadet eller ikke.

Hvorfor er det farlig med en kul på dekket?

Hvis det oppstår en boble på dekkets sidevegg, betyr det at stammelaget bak gummien er punktert. Hvis boblen brister, utsettes du for et hurtig trykktap. Hvis dette skjer mens du kjører fort, for eksempel på motorveien, kan det plutselige lufttapet fra dekket føre til at du mister styringen på bilen. Det kan resultere i en ulykke.

På samme måte som med kutt, kan en kul oppstå både på den indre og ytre siden av dekket. Det betyr at den kanskje ikke er synlig når du går rundt bilen for å undersøke den. Imidlertid opplever du vanligvis unormale vibrasjoner når det er en kul i et dekk. Det er et tegn på at det ikke skal tas lett på, og at det haster å få kontrollert dekkene av en fagmann.

Kan fartsdumper skade dekk og forårsake en kul?

Nei. Slik som de er konstruert med en helling man kjører opp og ned, kan de kanskje skade fjæringene, men ikke dekket.

4 - Sprekker i dekkets sidevegg

2

Sprekker i sideveggen er et tegn på at dekkene aldres, men også på sol- og ozoneksponering.

En annen årsak kan være rengjøring av sideveggen til dekkene. Hvis du bruker kjemikalier til å gjøre rent dekkene med, kan det hende at det fjerner beskyttelsesmiddelet. Da eksponeres dekkene fortere for sprekkdannelse.

Hvis det oppstår sprekker i dekkets sidevegg, er det et faresignal på at dekket nærmer seg levetidens slutt, og at du må forberede deg på å bytte det. Du kan rådføre deg med en fagmann.

5 - Svak deformasjon på dekkets sidevegg

3

Det er ganske normalt å se svake deformasjoner i radialdekk (majoriteten av dekk), men dette påvirker ikke dekkets ytelse. 

Dekkenes sidevegger består av mange komponenter, som blant annet tråder (tekstil eller metall).

Du vil ofte se en svak deformasjon der trådene overlapper hverandre.

6 - Punktering i dekkets sidevegg

Når dekkets slitebane (delen som berører bakken) er punktert (for eksempel på grunn av en spiker), er det mulig med reparasjon

Hullet er fylt, og når dekket er montert igjen, har det samme ytelse som tidligere under kjøring.

Det er imidlertid annerledes med dekkets sidevegg. Hvis sideveggen er punktert eller har kutt, er det umulig å reparere dekket og gjenvinne egenskapene mot deformasjon, som er nødvendig for optimal ytelse. I dette tilfellet må dekket derfor byttes ut.

map search desktop

Finn en dekkbutikk i nærheten på få sekunder

Søk med
Adresse, stedsnavn eller postnummer
Car
  • Car
  • Motorbike
Finn min posisjon
Søk

Hvordan du forhindrer skade på dekkets sidevegg

tyre sidewall damage
  • Kontroller at dekkene er luftfylt med anbefalt trykk (du finner vanligvis informasjon i kjøretøyets brukerhåndbok eller på en etikett i døren på sjåførsiden)
  • Unngå å kjøre inn i fortauskanter
  • Unngå å kjøre inn i slaghull
  • Kontroller dekkene regelmessig for sprekker, kutt, flenger og kuler
  • Unngå å rengjøre sideveggen på dekkene med rengjøringsmidler, spesielt de som inneholder silikon.
Nettleseren din er ikke kompatibel med dette nettstedet.
Du bruker en nettleser som ikke er kompatibel med dette nettstedet. Det kan hende at noen av funksjonene ikke virker som de skal. Merkelige ting kan skje mens du surfer her inne. Du kan oppgradere nettleseren din, eller bruke én av nettleserne under, for å få fullt utbytte av nettsidene.