Når Bør Jeg Bytte Motorsykkeldekkene mine?

Når skal jeg bytte motorsykkeldekk?

Sikkerheten din kommer i første rekke: Kontroller dekkene dine

Dårlige dekk kan ødelegge kjøretøyets ytelse og til og med sette ditt og dine nærmestes liv i fare. Det anbefales at du kontrollerer dekkene hver uke, og at du sjekker:

  • dekkets tilstand
  • mønsterdybden til dekket
  • at det ikke har skader fra støt eller tegn på unormal slitasje og
  • at du kontrollerer dekktrykket én gang i måneden.

Og hvis du er i tvil, må du alltid be om råd fra en ekspert!

Seks gode grunner for å bytte ut dekkene dine

1. Dekket er punktert

Dekk skal vare og er utviklet til å takle mange typer støt, men det kan forekomme at de punkterer. Hvis dekket er flatt, må du ta det med til inspeksjon hos en dekkspesialist. Det er bare profesjonelle som kan bekrefte at dekkets indre struktur ikke er skadet.

2. Dekket har nådd slitasjegrensen på mønsterknastene

Hvis dekket har et Bibendum-symbol (Michelin-mannen) øverst på dekket, vil det si at det er utstyrt med en slitasjeindikator. Disse likner på små knaster og er plassert nederst i de dypeste mønstergropene.

Når gummien er slitt ned til dette nivået, har dekket nådd slitasjegrensen på 1 mm. Michelin anbefaler på det sterkeste at du skifter dekk før du når dette slitasjemerket. Hvis du bruker dekkene etter at de har nådd slitasjegrensen, kan vi ikke garantere at du kjører trygt, eller at dekket har riktig veigrep eller ytelse, spesielt på vått underlag.

3. Dekket viser aldringstegn

Det er vanskelig å forutse hvor lenge et dekk vil vare, fordi det ikke er direkte knyttet til produksjonsdatoen. Dekk som aldri har blitt brukt, eller som blir brukt sjeldent, kan fremdeles ha tegn på aldring. Det er mange faktorer som spiller inn på levetiden: værforhold, lagringsforhold, bruk, last, hastighet, dekktrykk, vedlikehold, kjørestil osv.

Michelin anbefaler at alle sjåfører regelmessig tar seg tid til å inspisere dekkene for å eventuelt avdekke eksterne aldringstegn eller slitasje som deformasjoner eller sprekker i mønsteret, på skulderen eller på sideflankene …
Du bør også ta med dekkene til kontroll hos en dekkspesialist. De kan gi deg råd om du bør bytte dekkene, eller om du kan kjøre videre.

5-årstesten – før det er for sent!

Hvis dekket har vært i bruk i fem år eller mer, bør du ta det med til inspeksjon hos en dekkspesialist én gang i året. Hvis dekket skal byttes ut, må du følge motorsykkelprodusentens anbefalinger om hvilke dekk du kan bruke. Som en forholdsregel skal alle dekk som er over 10 år gamle byttes ut, selv om de ser ut til å være i god stand og ikke har nådd slitegrensen.
 

4. Dekket er skadet

Fortau, hull og skarpe gjenstander kan føre til alvorlig skade på dekkene. All slitasje, kutt eller deformasjoner må bli undersøkt nøye av en dekkspesialist. Bare spesialister kan bekrefte eller avkrefte om dekket kan repareres.
En god regel er at du aldri bør kjøre med skadde eller flate dekk.

Når er dekket så skadd at det ikke kan repareres?

  1. Når det har punktering på siden
  2. Når det har deformerte eller synlige vulsttråder
  3. Når gummimønsteret løsner eller er deformert
  4. Når slitasjen fører til synlige sprekker eller buler under mønsteret eller på siden
  5. Når skaden skyldes oljer eller etsende produkter
  6. Når dekket har sjatteringer eller skraper på innsiden som følge av at man har kjørt med for lavt dekktrykk.

 

5. Dekket har et unormalt slitasjemønster

Unormal slitasje på mønsterknastene – lokalisert på enkelte områder, som i midten eller på sideflankene – er ofte et tegn på et mekanisk problem (slitte støtdempere, transmisjon, fester osv.) eller problemer med avbalanseringen. Dette kan også oppstå som følge av feil dekktrykk.

For å unngå unormal slitasje, bør du kontrollere dekkenes avbalansering hver sjette måned. På denne måten kan du forlenge dekkenes levetid og kjøre mer komfortabelt. Hvis dekkene likevel ser ut til å ha unormal høy slitasje i forhold til kilometerstanden deres sammenliknet med andre motorsykler, bør du ta kontakt med dekkspesialisten din.

6. Du har feil dekk på kjøretøyet ditt

Velg riktig dekk ut ifra regelverket og det utstyret som er anbefalt for kjøretøyet ditt. Best ytelse får du når du bruker dekk med samme mønster både foran og bak. Dekk som har ulikt design, mønster og slitasje kan påvirke kjøretøyets stabilitet og balanse. Du må aldri bruke en kombinasjon av ett radialdekk og ett diagonaldekk med mindre produsenten krever det.

Når det er på tide å bytte dekk, kan du benytte dekkvelgeren vår, eller ta kontakt med én av dekkspesialistene våre for å få råd om hvilke dekk du bør velge.

Nettleseren din er ikke kompatibel med dette nettstedet.
Du bruker en nettleser som ikke er kompatibel med dette nettstedet. Det kan hende at noen av funksjonene ikke virker som de skal. Merkelige ting kan skje mens du surfer her inne. Du kan oppgradere nettleseren din, eller bruke én av nettleserne under, for å få fullt utbytte av nettsidene.