Etikk hos Michelin

Michelin-gruppen bygger og styrker sine verdier, omdømme, image og eiendeler over tid for å beskytte sine ansatte og sikre konsernets videre eksistens. Vi står alle opp for det.

 

Michelins etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene gjelder, uten unntak, for alle ansatte i Michelin-gruppen og for alle som handler på vegne av en organisasjonsenhet i gruppen på våre nettsteder eller over hele verden.

Michelin inviterer også alle kunder, leverandører og andre partnere til å abonnere på denne koden. I mange tilfeller er etterlevelse av dem også en forutsetning for å gjøre forretninger med konsernet. Fra et etisk synspunkt anser konsernet etterlevelse av gjeldende nasjonale og internasjonale lover som et minimumsgrunnlag.

De etiske retningslinjene minner om konsernets grunnleggende verdier og beskriver prinsipper og forskrifter som skal følges. Den viser retningslinjer for beslutninger til ansatte og eksterne interessenter (f.eks. kunder, leverandører, partnere). Den beskriver atferden i typiske situasjoner for det respektive arbeidsmiljøet.

Utover de beskrevne casestudiene, er hver ansatt, forretningspartner eller leverandør pålagt å bruke sin dømmekraft, sunn fornuft og gode tro i alle andre mulige situasjoner.

Michelin Group Ethics Line

Michelins bærekraftige suksess avhenger av at de ansatte driver sin virksomhet med integritet og i full overensstemmelse med regelverk, lover og selskapets driftspolitikk og prosedyrer.

Etisk atferd i tråd med selskapets retningslinjer og som gjenspeiler selskapets verdier, er viktig for de ansatte, kunder, interessenter og virksomheten generelt. Michelin er avhengig av at du verner om organisasjonens omdømme og beskytter den mot økonomisk og juridisk skade.

På dette nettstedet kan du som er ansatt hos Michelin, forretningspartner eller ekstern enHET/person, rapportere problemer konfidensielt. Du kan opprette rapporter ved å identifisere deg, eller du kan være anonym. Rapporteringsprogrammet kan brukes til å rapportere ulike problemer med etikk, integritet og samsvar. Det er viktig at du forteller oss om disse tingene, slik at vi kan sikre etisk atferd i alle våre virksomheter.

Michelins retningslinjer for menneskerettigheter

Michelins arbeid for menneskerettigheter er også tydelig i den årlige planen for omsorgsplikt (Duty of Care), som skisserer de største risikoene for menneskerettigheter forbundet med vår egen og våre leverandørers virksomhet. Den viser hvilke proaktive tiltak vi gjør for å forebygge disse risikoene, og den sikrer åpenhet i arbeidet vårt. (Les mer)

Siden 2022 er denne planen blitt supplert med Michelins hovedretningslinjer for menneskerettigheter, som omfatter alle Michelins aktiviteter, datterselskaper og joint ventures der konsernet er majoritetseier. Retningslinjene fremmes også i selskaper med minoritetsandel eller 50/50-andel. Michelin krever at leverandørene overholder innkjøpsprinsippene, som er i tråd med retningslinjene for menneskerettigheter. Gjennom arbeidet vårt bruker vi også innflytelse til å sikre at partnere, spesielt leverandører, følger disse retningslinjene. Disse retningslinjene er en integrert del av omsorgsplikten (Duty of Care) overfor interessenter, og angir uttrykkelig våre forpliktelser og forventninger knyttet til menneskerettigheter.

Nettleseren din er ikke kompatibel med dette nettstedet.
Du bruker en nettleser som ikke er kompatibel med dette nettstedet. Det kan hende at noen av funksjonene ikke virker som de skal. Merkelige ting kan skje mens du surfer her inne. Du kan oppgradere nettleseren din, eller bruke én av nettleserne under, for å få fullt utbytte av nettsidene.