Elbildekk

Michelin tilbyr MICHELIN Energy E-V-dekket, et elbildekk som er godkjent for Renault ZOE.

Tyre image

MICHELIN

Energy E-V

  • Elbildekk

Det første Michelin-dekket konstruert bare for elbiler.

Kjør lenger med din elbil⁽¹⁾

Sommer Sommer

Juridiske merknader

Størrelsene og/eller hastighetsindeksene kan avvike fra de oppgitte størrelsene som anbefales fra produsenten. Din lokale dekkforhandler kan, som en erfaren dekkspesialist, hjelpe deg med å montere dekket som er markedsført av: 

 

  1. Informere eieren dersom de nye dekkene har en annen hastighetsindeks enn det som anbefales av bilprodusenten, og dersom den maksimale hastigheten til kjøretøyet er lavere enn det som er anbefalt. 
  2. Avgjøre om dekktrykket må endres for den alternative dekkdimensjonen.

Trenger du litt mer hjelp?