Michelin presenterer sin All Sustainable 2030: Michelin In Motion-strategi

2021-04-13

Under kapitalmarkedsdagen i Paris tidligere i april presenterte CEO Florent Menegaux og General Manager och CFO Yves Chapot, sammen med konsernledelsen i Michelin, programmet Michelin in Motion, som er basert på Michelins All Sustainable strategi for 2030. Konkrete mål er å drive bærekraftig vekst, støtte nye segmenter utenfor dekkproduksjon og sette miljø- og økonomiske mål som den første milepælen i 2023.

Konsernets visjon All Sustainable, bygger på den evige jobben med å finne balansen mellom mennesker, planet og profit. Ambisjonene til konsernet for 2030 er basert på tolv indikatorer som dekker konsernets miljømessige-, sosiale-, samfunnsmessige- og økonomiske resultat.

Mennesker

 • oppnå en engasjementsgrad blant medarbeidere på over 85 prosent
 • øke andelen kvinner i ledende stillinger til 35 prosent
 • sette den globale standarden for sikkerhet på arbeidsplassen, med en TCIR1 (antallet arbeidsrelaterte skader per 200 000 arbeidede timer) lavere enn 0,5


  Planet
 • kraftig redusere karbonutslipp, i 1. og 2. omgang (med 50 prosent sammenlignet med 2010) og i 3. omgang i transport, med mål om å oppnå karbonnøytralitet innen 2050
 • kraftig øke innholdet av holdbare råvarer i alle Michelins produkter til 40 prosent innen 2030, med mål om 100 prosent innen 2050

   

Profit

 • drive vedvarende vekst, med en gjennomsnittlig årlig økning på 5 prosent i salg, mellom 2023 og 2030, når den nåværende Covid-19 krisen er over
 • avlede 20 til 30 prosent av salget fra virksomheter utenfor dekk
 • garantere at det skapes betydelig verdi, med mer enn 10,5 prosent ROCE mellom 2023 og 2030.

 

Nye vekstområder utenfor dekk

Michelin vil fortsette å ekspandere, investere og fornye dekkvirksomhetene sine. Mobilitetstrendene etter Covid-19, og den økende veksten i markedet av elektriske kjøretøy, representerer reelle vekstmuligheter for Michelin, som har utviklet et enestående teknologisk lederskap innen design og produksjon av dekk som er spesialutviklet for elbiler. I veitransportsegmentet kommer Michelin til å fokusere på å skape verdier, mens innen jord-, jord-, jordbruks-, fly- og andre spesialdekk, har Michelin til hensikt å være referanseindeksen ved å kapitalisere på differensieringen av sine produkter og tjenester.

Ledet av innovasjon og materialkompetanse, planlegger Michelin en kraftig ekspansjon innenfor fem dekk-områder: tjenester og løsninger, fleksible kompositter, medisinsk utstyr, 3D-utskrift i metall og mobilitet med hydrogen.

 • Ved å utnytte smarte objekter og innsamlede data, vil Michelin innen tjenester og løsninger kunne utvide og bygge ut sin portefølje av flåteløsninger,
 • Michelin håper også å utvide betydelig innen det raskt voksende markedet for fleksible kompositter (transportører, belter, belagte stoffer, tetninger osv.) Dette vil de gjøre ved å fortsette med sin verdiskapende fusjons- og oppkjøpsstrategi, og samarbeide med nye virksomheter.
 • Medisinsk utstyr representerer også en vekstmulighet i årene fremover.
 • Innen 3D-utskrift i metall har Michelin utviklet en unik kompetanse som støtter AddUp, (joint venture med Fives), og til å markedsføre et omfattende utvalg av skreddersydde løsninger for produsenter.
 • Innen Hydrogenmobilitet planlegger Michelin å bli verdensledende innen hydrogenbrenselcellesystemer, gjennom Symbio, et joint venture med Faurecia.

 

Den første milepælen i 2023

Under kapitalmarkedsdagen presenterte Michelin også de ulike drivkreftene for industriell konkurranseevne. De vil gi 80 millioner euro i besparelser per år, eksklusive inflasjon, mellom 2020 og 2023. Videre vil SG & A-utgifter i dekkvirksomheten reduseres med 65 millioner euro, netto av inflasjon innen 2023 og med totalt 125 millioner euro innen 2025.

Yves Chapot kunngjorde deretter konsernets økonomiske mål for 2023. Det året forventer Michelin å kunne rapportere at de har nådd rundt 24,5 milliarder euro i salg, mer enn 3,3 milliarder euro i segmentets driftsinntekter, 3,3 milliarder euro i fri kontantstrøm (totalt over 2022 og 2023 ), og en ROCE på 10,5 prosent.

I tillegg har Michelin begynt å beregne kostnadene for noen av sine negative miljøpåvirkninger, som karbonutslipp og bruk av vann og løsemidler, og er forpliktet til å redusere dem med rundt 10 prosent innen 2023.Til slutt har konsernet besluttet å revidere sin utbyttepolitikk, med det nye målet om å utbetale 50 prosent av inntjeningen før engangsposter i 2021.

-Med denne nye strategiske Michelin In Motion-planen har konsernet satt i gang en ambisiøs vekstdynamikk for de neste ti årene. Jeg er overbevist om at engasjementet og kapasiteten for innovasjon fra teamene våre vil gjøre det mulig for oss å levere en harmonisk blanding av vedvarende forretningsytelse, kontinuerlig medarbeiderutvikling og en forpliktelse til planeten og samfunnet vårt. Selv om vi skal fortsatt være tro mot oss selv, vil Michelings profil innen 2030 ha endret seg betydelig med oppstarten av nye, verdiøkende virksomheter i flere markeder. Det er denne evnen til hele tiden å gjenoppfinne seg selv som har vært Michelin sin styrke i mer enn 130 år, og som i dag gir oss tillit til fremtiden, fortalte Michelins CEO, Florent Menegaux.

-Til tross for den nåværende krisen og det usikre økonomiske miljøet vi lever i, har Michelin vist motstandsdyktighet i grunnleggende forhold og gyldigheten av forretningsmodellen. Den nye Michelin In Motion strategiske planen vil gi konsernet midler til å drive ny vekst og redusere virkningen av de negative miljøpåvirkningene. Michelin vil fortsette å utvikle driften mens den integrerer nye virksomheter, med konstant fokus på å opprettholde en robust balanse og faste marginer, fortalte Yves Chapot, General Manager, CFO.

 

Oversikt over de annonserte ambisjonene for 2030:

AMBISJON

INDIKATOR2030
Sette den globale standarden i ansattes engasjementEngasjementsgrad>85%

Sette den globale standarden for sikkerhet på arbeidsplassen

TCIR (1)<0.5Sette standarden for mangfold og inkludering blant ansatteIMDI (2)80/100 points

Lede bransjen i å skape kundeverdi

Partner NPS(3)Sluttkunde NPS(3)upp 10 pts vs. 2020upp 5 pts vs. 2020Betydelig vekst i salget, spesielt i andre segmenter enn dekkproduksjon og distribusjon

Gjennomsnittlig vekst i salg per år, 2023 til 2030

Andel av konsolidert salg fra andre virksomheter enn dekkproduksjon og distribusjon

5%Mellom 20% - 30%Kontinuerlig skape verdiROCE (4)>10.5%Beholde styrken i varemerket MICHELIN

Merkevarestyrke-kvotient(5)

opp 5 pts vs. 2021

Beholde bærekraft i produkt- og tjenesteutvikling

Produkt/tilbud vitalitets indeks (6)>30%CO2-neutral produksjon og energiforbruk innen 2050

 1. omfang and 2. CO2 utslipp

ned 50% vs. 2010Bidra til karbonnøytral brukTransportrelatert (3. omfang)opp 10% vs. 2020Etablere en global referanseindeks for produksjonsenheters klimafotavtrykki-MEP (7)Redusere 1/3 vs. 2020Forsikring om at dekk bare er produsert av slitesterke materialer.Andel bærekraftig materiale40%

  

 1. Total Case Incident Rate (TCIR): antallet arbeidsrelaterte skader per 200 000 arbeidede timer
 2. Mangfold og inkluderende management indikator
 3. I løpet av 2021, vil to sammensatte indikatorer brukes:
  ”Sluttkunde” NPS, er et veid gjennomsnitt fra en klynge av forbrukere og bedriftskunder
  “Partner” NPS, er en vektet gjennomsnittsverdi fra en klynge av OEM-er (originalutstyrsproduksjon) og forhandlere.
 4. Ved beregning av konsolidert ROCE (avkastning på arbeidskapital) returneres goodwill, ervervede immaterielle eiendeler og aksjer i aksjebaserte selskaper som finansielle eiendeler. Driftsresultat etter skatt (NOPAT) inkluderer avskrivninger av ervervede immaterielle eiendeler samt fortjeneste fra aksjebaserte selskaper (se avsnitt 3.6 i 2020 Årsrapportveiledning, tilgjengelig på www.michelin.com).
 5. Sammensatt indikator for att måle styrken i et varemerke.
 6. Andel av salg fra produkter og tjenester som er innført de siste tre årene
 7. Industrial Michelin Environmental Performance (i-MEP) -indikatoren vil bli brukt til å spore konsernets klimapåvirkning de neste ti årene. Indikatoren vil gjøre det lettere å forstå konsekvensene ved å fokusere på fem prioriterte områder: energibruk, CO2-utslipp, bruk av organiske løsningsmidler, vannbruk og avfall. I-MEP-indikatoren er beskrevet mer detaljert i seksjon 4 i 2020 URD.

 

For flere nyheter og bilder, besøk www.news.michelin.com
 

For mer informasjon ta kontakt med: 
Maira Zöller, Pressesjef Nord-Europa, Michelin, maira.zoeller@michelin.com +49 152 54698848

Pressekontakt: Hermine Bond, hermine.bond@coast.se +46 70 720 09 71

 

Investor Relasjoner

Édouard de Peufeilhoux +33 (0) 6 89 71 93 73 
edouard.de-peufeilhoux@michelin.com

Humbert de Feydeau +33 (0) 6 82 22 39 78
humbert.de-feydeau@michelin.com

Pierre Hassaïri +33 (0) 6 84 32 90 81
pierre.hassairi@michelin.com

Media Relasjoner+33 (0)1 45 66 22 22 
groupe-michelin.service.de.presse@michelin.com

Individuelle aksjonærer

Isabelle Maizaud-Aucouturier +33 (0) 4 73 32 23 05
isabelle.maizaud-aucouturier@michelin.com

Clémence Rodriguez +33 (0) 4 73 32 15 11
clemence.daturi-rodriguez@michelin.com

 

DISCLAIMER

Denne pressemeldingen er ikke et tilbud om å kjøpe eller en invitasjon til å anbefale kjøp av Michelin-aksjer. For mer detaljert informasjon om Michelin, se dokumentene arkivert i Frankrike hos Autorité des marchés financiers, som også er tilgjengelig på nettstedet www.michelin.com/en/

Denne pressemeldingen kan inneholde en rekke fremtidsrettede uttalelser. Selv om selskapet anser at disse uttalelsene er basert på rimelige forutsetninger på tidspunktet for utgivelsen av dette dokumentet, er de iboende utsatt for risiko og uforutsette hendelser som kan oversettes til en forskjell mellom faktiske data og prognosene som er gjort eller avledet av disse uttalelsene.

Om Michelin

Som ledende dekkprodusent har Michelin forpliktet seg til å forbedre kundens mobilitet på en bærekraftig måte ved å produsere og distribuere de mest passende dekkene, tjenestene og løsningene for å møte kundenes behov. Michelin tilbyr også digitale tjenester, kart og guider for å gjøre reisen til en rikere og mer unik opplevelse. Michelin utvikler også høyteknologiske materialer som brukes i mobilitetsindustrien. Gruppen har sitt hovedkontor i Clermont-Ferrand, Frankrike, og opererer i 170 land, har 114 000 ansatte over hele verden og 70 produksjonsanlegg i 17 land, som sammen produserte 190 millioner dekk 2017. For mer informasjon besøk gjerne vår hjemme side www.michelin.com eller www.michelin.no

Kjøretøy Piktogram cjxadkp7r016p0jqwuyo6sdgj pdf Dekk
8a2643ae87c6310f 800x800ar
Nettleseren din er ikke kompatibel med dette nettstedet.
Du bruker en nettleser som ikke er kompatibel med dette nettstedet. Det kan hende at noen av funksjonene ikke virker som de skal. Merkelige ting kan skje mens du surfer her inne. Du kan oppgradere nettleseren din, eller bruke én av nettleserne under, for å få fullt utbytte av nettsidene.