Finn de perfekte MICHELIN-dekkene på null komma niks

LAND ROVER 88-109 typer

LAND ROVER 88-109 dekk trykk og størrelser

LAND ROVER 88-109 Land 109 dekk trykk og størrelser

LAND ROVER 88-109 Land 88 dekk trykk og størrelser

Juridiske merknader

Størrelsene og/eller hastighetsindeksene kan avvike fra de oppgitte størrelsene som anbefales fra produsenten. Din lokale dekkforhandler kan, som en erfaren dekkspesialist, hjelpe deg med å montere dekket som er markedsført av: 

 

  1. Informere eieren dersom de nye dekkene har en annen hastighetsindeks enn det som anbefales av bilprodusenten, og dersom den maksimale hastigheten til kjøretøyet er lavere enn det som er anbefalt. 
  2. Avgjøre om dekktrykket må endres for den alternative dekkdimensjonen.