DEKKDEKK VIS ALLE DEKKVIS ALLE DEKK FORHANDLEREFORHANDLERE

MICHELIN Track Connect – Vanlige spørsmål

MICHELIN TRACK CONNECT
ALLE SPØRSMÅL OG SVAR

Vanlige spørsmål

 • Følerne plasseres i dekkene for å måle temperatur og lufttrykk i dekkene, og denne informasjonen overføres via radiosignaler til mottakeren i kjøretøyet, og sendes deretter til mobiltelefonen din via Bluetooth.
  Dataene behandles så av appen du har installert på telefonen.

 • Akkurat nå finnes det ingen andre løsninger på markedet.
  Noen biler viser dekktrykk, men dette følges ikke opp av spesifikke råd eller anbefalinger knyttet til bruk (vei/bane og tørre/fuktige/våte kjøreforhold), og det viser heller ikke endrede kjøreegenskaper basert på dekktrykk.

 • MICHELIN Track Connect viser ikke bare informasjon. I tillegg til de vanlige dataene om rundetider på banen, er MICHELIN Track Connect din personlige assistent mens du befinner deg på racerbanen.
  1. Du får råd før og etter kjøring for å finne de beste trykkinnstillingene for kjøretøyet og kjøreforholdene.
  2. Du kontrollerer endringen av dekktrykket og hvordan dette påvirker kjøreegenskapene under kjøring ved hjelp av informasjonen fra følerne som er plassert i dekkene.

 • MICHELIN Track Connect is the first product able to advise anyone partaking in a trackday, before, during and after their driving sessions.

  • Før kjøring gir appen råd om optimalt dekktrykk basert på gjeldende kjøreforhold, enten det er på vei eller bane, og på tørt, fuktig eller vått underlag.
  • Under kjøring viser appen i sanntid med et svært enkelt fargekodesystem hvor dekkene ligger i forhold til optimalt driftsområde, og med et måleinstrument for overstyring/understyring viser den hvordan endret dekktrykk påvirker kjøreegenskapene.
  • Etter kjøring kan dataene om trykk og temperatur analyseres for å foreta nødvendige justeringer og gjøre det enda bedre under neste kjøring.
 • Settet selges klart til bruk, og består av 4 følere, mottakerboks, to strømkabler (kort og lang), sigarettenner-/USB-adapter og holder til mobiltelefon. Settet kan brukes om igjen fra ett sett med dekk til et annet, så du trenger ikke kjøpe nytt sett hver gang du skifter dekk. Følerne og mottakeren kan brukes på nytt.

 • Ja, da kan dekkene og settet installeres og konfigureres samme dag du kjøper dem.

 • Ja, til det første oppsettet må du kjøpe de fire dekkene MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect og settet MICHELIN Track Connect på samme dag. Dermed kan følerne installeres i dekkene samme dag du kjøper settet, og du slipper å gjøre en ny avtale. Siden settet kan brukes om igjen fra ett dekksett til et annet, kan selvsagt dekkene som erstatter det første dekksettet med MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect, kjøpes alene.

 • Utsalgsprisen avgjøres av forhandleren. Anbefalt utsalgspris for MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect er litt høyere enn for vanlige dekk av typen MICHELIN Pilot Sport Cup 2, og dette skyldes den innvendige enheten som kobler dem sammen.

 • Michelin Track Connect kan installeres på et av salgsstedene som er utvalgt til å forhandle denne løsningen

  Vis oversikten over forhandlere
 • Nei, kun utvalgte forhandlere har fått opplæring og utstyr til å installere og initialisere Michelin Track Connect.

 • Forhandlere som tilbyr og installerer løsningen MICHELIN Track Connect, har også ansvaret for å initialisere den.

 • Nei, det er kun dekk av typen MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect som er kompatible med dette settet, så MICHELIN-dekk uten boksen kan ikke motta signaler fra følerne. Michelin kan ikke garantere integriteten og korrekt funksjon ved bruk av dekk fra konkurrerende merker, basert på anbefalingene fra MICHELIN Track Connect.

  Se kompatible dimensjoner.
 • Ja, da har du enkel tilgang til all informasjonen, enten du bruker smarttelefon, nettbrett eller PC. I tillegg beholder du all informasjonen selv om du kjøper ny enhet (smarttelefon, nettbrett eller PC). Uten konto kan du ikke bruke løsningen.

 • Last ned appen MICHELIN Track Connect, trykk på Registrer deg og skriv inn etternavn, fornavn og e-postadresse. Ved å bekrefte denne informasjonen oppretter du en konto.

 • Du kan bruke løsningen MICHELIN Track Connect på alle kjøretøy, forutsatt at de andre kjøretøyene er kompatible med dekkdimensjonene og installert med dekk av typen MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect. I så fall trenger du bare kjøpe dekkene og følerne, for mottakerboksen i settet kan brukes om igjen i andre kjøretøy.
  Det nye kjøretøyet må angis i appen under «My Garage» (Mitt verksted) med overskriften «New car» (Ny bil).

 • Ja, du kan kjøpe nye følere når de ikke lenger fungerer (anslått levetid er tre år) eller når du vil koble til et annet kjøretøy.

 • Når systemet er initialisert av forhandleren/montøren, kan du starte appen og trykke på START for å starte din første tilkoblede kjøring!

 • Følerne og mottakerboksen har en garanti på 2 år, som betyr at hvis følerne eller mottakerboksen slutter å fungere innen 24 måneder etter at løsningen ble initialisert, så erstattes disse delene med nye deler. Det gis ikke garanti på annet tilbehør, som holder til mobiltelefon, strømkabler til mottakeren eller sigarettenner-/USB-adapter.

 • Hvis det oppstår et problem med noen av delene i løsningen MICHELIN Track Connect (dekk eller sett), kan du kontakte en av våre autoriserte forhandlere.

  Vis oversikten over forhandlere
 • Følerne kan brukes om igjen fra ett dekksett til et annet, forutsatt at de nye dekkene er kompatible med løsningen.

  Vis oversikten over kompatible dimensjoner
 • Endringer/oppdateringer vil bli foreslått etter hvert som det utvikles nye funksjoner. De oppdateres av appen. Brukere kan kontakte Michelin-teamene direkte via appen med forslag til forbedringer.

 • Ja, brukeren må selv dekke kostnadene knyttet til endringer i dekkfølerne eller mottakeren hvis det velges å oppdatere.

 • Med unntak av batteriet er det ingen begrenset levetid for mottakeren så lenge den ikke utsettes for kraftige støt og den oppbevares ved normale forhold (tørt og ved temperaturer på mellom 0 °C og 50 °C). Følerne er utstyrt med et batteri med anslått levetid på 3 år (kommersiell garanti på 2 år). Følerbatteriet kan ikke skiftes. Føleren inneholder et litiumbatteri som ikke kan skiftes. Det må leveres til en autorisert forhandler eller godkjent gjenvinningsstasjon for å beskytte miljøet og unngå brudd på gjeldende lovgivning. I henhold til EU-direktiv 2006/66/EF for det europeiske markedet skal produkter leveres inn etter endt levetid slik at litiumbatterier kan tas ut og resirkuleres.

 • Det er ingen grunn til å oppbevare dekk av typen MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect annerledes enn vanlige dekk. Merk at ideelle oppbevaringsforhold er i et rom med en varm og stabil temperatur, og beskyttet mot lys.

 • Nei, det er for øyeblikket ikke planlagt at følerne skal oppdateres uten at de skiftes.

 • Nei, batteriet kan ikke skilles fra føleren og utgjør en del av den. Føleren inneholder et litiumbatteri som ikke kan skiftes. Det må leveres til en autorisert forhandler eller godkjent gjenvinningsstasjon for å beskytte miljøet og unngå brudd på gjeldende lovgivning. I henhold til EU-direktiv 2006/66/EF for det europeiske markedet skal produkter leveres inn etter endt levetid slik at litiumbatterier kan tas ut og resirkuleres.

 • Nei, følerne er tilpasset bruksforholdene ute på banen. Til informasjon er maksimal driftstemperatur begrenset til 120 °C.

 • Føleren inneholder et litiumbatteri som ikke kan skiftes. Det må leveres til en autorisert forhandler eller godkjent gjenvinningsstasjon for å beskytte miljøet og unngå brudd på gjeldende lovgivning. I henhold til EU-direktiv 2006/66/EF for det europeiske markedet skal produkter leveres inn etter endt levetid slik at litiumbatterier kan tas ut og resirkuleres.

 • Følerne er dimensjonert for forholdene på banen.

 • Det er viktig å sørge for at mottakeren plasseres midt i kjøretøyet med lik avstand til alle fire hjul. Vi anbefaler at du plasserer mottakeren mellom førersetet og passasjersetet. Denne posisjonen sikrer optimal mottakskvalitet for informasjonen fra følerne i dekkene. Hvis du ikke plasserer mottakeren her, kan det hende at deler av informasjonen ikke kan mottas.

 • Mottakeren må være tilkoblet med én av strømkablene som følger med settet, i en 5 V-kontakt (sigarettenner eller USB) i kjøretøyet. Når mottakerboksen er tilkoblet, vil den blinke hvitt for å vise at mottakeren er tilkoblet strøm. Et blått lys betyr at mottakeren og telefonens app kommuniserer.

 • Nei, teknologien Bluetooth Low Energy eller Bluetooth 4.0 krever paring kun ved initialisering av systemet under første oppstart. Dette gjøres på «Configuration Menu» (Konfigurasjonsmeny) i appen under «My Garage» (Mitt verksted) og overskriften «Receiver» (Mottaker). Siden vil telefonen og mottakeren automatisk gjenkjenne hverandre når appen startes, forutsatt at telefonens Bluetooth og mottakeren er slått på.

 • Hvis du bytter telefon, må du installere appen på den nye telefonen. Alle innstillinger for kjøretøyet (eller kjøretøyene), inkludert data om følernes plassering, er lagret på kontoen. Du trenger heller ikke pare på nytt med mottakerboksen, for informasjonen om denne ligger også på kontoen. Når appen er installert på den nye telefonen, velger du «Log in» (Logg på) og skriver inn påloggingsinformasjonen for kontoen. Der finner du all informasjonen din.

 • Du må først sjekke at telefonens Bluetooth er slått på og at også mottakeren er slått på. Mottakeren må være koblet til en strømkilde. Det blinker hvitt på mottakeren når den er slått på.
  Hvis telefonens Bluetooth er aktivert, skyldes slike feil ofte at paringen er opphevet mellom telefonen og mottakeren. I så fall må du pare telefonen og mottakerboksen på nytt. Det gjør du ved å starte appen, velge «My Garage» (Mitt verksted) under «Receiver» (Mottaker), kontrollere at mottakeren er slått på, og skanne etter Bluetooth-enheter i nærheten. Mottakeren bør vises, og så velger du den. Telefonen og mottakeren er nå paret.
  Hvis dette ikke fungerer, kan du la kabelen til mottakerboksen være trukket ut i ett minutt før du setter den inn igjen, starte telefonen på nytt, og gjenta fremgangsmåten for paring over.

 • Du kan angi at baner skal opprettes. Det gjør du under «Circuits» (Baner) og overskriften «Add a circuit» (Legg til bane).

 • Nei, MICHELIN Track Connect erstatter ikke gjeldende standard og forskriftsmessig sikkerhetsutstyr i kjøretøyet. Løsningen MICHELIN Track Connect er en tilleggsløsning.

 • Dette gjøres når du konfigurerer kjøretøyet i appen under «My Garage» (Mitt verksted). Velg et eksisterende kjøretøy eller sett opp et nytt. Bla nedover toppvisningen for kjøretøyet til der det er fire instrumentskiver. Hver skive representerer et dekk, og du berører én av dem for å angi føleren. Hvis du er fagperson og har en ATEQ-boks, velger du Auto-modus. Ellers må du velge Manual-modus.
  I Auto-modus velger du det første dekket der du vil angi føleren. Venstre skive foran viser venstre dekk foran, osv. ATEQ-boksen kan aktivere føleren inni dekket slik at den identifiserer seg selv. Nå har du aktivert føleren i venstre dekk foran på kjøretøyet. Gjør det samme for de tre andre dekkene, og bekreft konfigurasjonen.
  I Manual-modus velger du det første dekket der du vil aktivere føleren. Venstre skive foran viser venstre dekk foran, osv. Slipp ut luften av dekket inntil føleren inni dekket aktiveres og identifiserer seg selv. Nå har du aktivert føleren i venstre dekk foran på kjøretøyet. Gjør det samme for de tre andre dekkene, og bekreft konfigurasjonen.

 • Dekket kan repareres av fagperson ved normale forhold, med mindre selve føleren er skadet. Hvis reparasjonen krever at dekket demonteres, er det viktig å kontrollere at føleren ikke er fjernet når dekket monteres igjen.

 • Siden følerne kan brukes om igjen (innenfor batteriets levetid, ca. 3 år), må du skifte dekkene på et verksted tilknyttet godkjente forhandlere for å kunne bruke settet MICHELIN Track Connect på de nye dekkene.

 • Da har du flere muligheter:
  1. Du kan la den nye eieren av kjøretøyet overta settet. Da kan den nye eieren laste ned appen og opprette sin egen konto.
  2. Du kan ta med deg følerne og settet for å bruke løsningen MICHELIN Track Connect i ditt neste kjøretøy, forutsatt at det er kompatibelt med MICHELIN Track Connect og at dekkene er av typen MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect. Vis oversikten over kjøretøy og dimensjoner
  3. Du kan ta med deg kun mottakerboksen og det andre tilbehøret i settet, og la følerne bli stående i dekkene. Da må du kjøpe fire følere og fire dekk av typen MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect for å kunne bruke settet i ditt neste kjøretøy, forutsatt at det er kompatibelt med MICHELIN Track Connect og at dekkene er av typen MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect.
  Vis oversikten over kjøretøy og dimensjoner

 • Det er ikke mulig å bruke flere telefoner samtidig med mottakeren i settet MICHELIN Track Connect, men du kan koble flere kontoer til samme mottaker.
  Er det for eksempel flere brukere av et kjøretøy med MICHELIN Track Connect, kan hver bruker opprette en egen konto for å få tilgang til egne data.

 • Nei, Michelin kan ikke garantere integriteten og korrekt funksjon for dekk av typen MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect hvis de er montert med utstyr som ikke tilhører settet MICHELIN Track Connect.

 • Ja, men husk at hvis USB-porten eller sigarettenneren er koblet til +12 V-porten permanent, så er det fare for at batteriet kan lades ut hvis kjøretøyet står parkert for lenge.

 • Kontroller at sigarettenneren fungerer og at det er god kontakt, siden slike kontakter ofte kan være litt ustabile.