DEKKDEKK VIS ALLE DEKKVIS ALLE DEKK FORHANDLEREFORHANDLERE

BÆREKRAFTIG MOBILITET

INNLEDNING

INNLEDNING

Over hele verden er det i dag nesten 800 millioner kjøretøyer på veien, et tall som kan doble seg innen 2030. Dette reiser et bredt spekter av stadig mer presserende krav og problemer - på slike områder som helse og sikkerhet, konservering av energi og råvarer, miljøvern og livskvalitet - som skriker etter løsninger. I en mer åpen verden ønsker mennesker å komme seg rundt, ikke bare mer og mer, men også bedre og bedre. Samtidig er økende befolkningstall en drivkraft bak en konstant økning i frakttransport.

VÅRE UTFORDRINGER

VÅRE UTFORDRINGER

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) er en sammenslutning av 200 internasjonale selskaper som har en felles forpliktelse om bærekraftig. Michelin har vært medlem siden 2001 og deltok i organisasjonens Sustainable Mobility Project (SPM), som foreslår 7 mål:
  • Mål nummer 1: Redusere konvensjonelle utslipp fra transport slik at de ikke utgjør en betydelig trussel mot offentlig helse noe sted i verden
  • Mål nummer 2: Redusere drivhusgassutslipp fra transport til bærekraftige nivåer
  • Mål nummer 3: Betydelig redusere antallet transportrelaterte dødsfall og personskader over hele verden
  • Mål nummer 4: Redusere transportrelatert støy
  • Mål nummer 5: Redusere trafikkork
  • Mål nummer 6: Redusere mobilitetsforskjeller som finnes i alle land og mellom de rikeste og fattigste landene
  • Mål nummer 7: Forbedre mobilitetsmulighetene for den generelle befolkningen i utviklede land og utviklingsland

VÅR SVAR

VÅR SVAR

For å nå de 7 målene skissert i prosjektet for bærekraftig mobilitet har Michelin opprettet en liste med 10 misjonserklæringer

Les alle 10 misjonserklæringene

1. Ansvarlig ytelse fra våre produkter og tjenester  
2. Arbeidslivskvalitet på våre anlegg
3. Mangfold innen våre team
4. Samfunnskontakt
5. Leverandørrelasjoner
6. Risikostyring for selskapet
7. Miljøstyring på våre anlegg
8. Miljøeffekt av dekkbruk
9. Resirkulering av brukte dekk
10. Vårt bidrag til bærekraftig mobilitet

Lær mer om vårt globale program for bærekraftig mobilitet.