DEKKDEKK VIS ALLE DEKKVIS ALLE DEKK FORHANDLEREFORHANDLERE

Dekktrykk

Dekktrykk

 • Hva skal dekktrykket være for banekjøring?
  Dekktrykk for banekjøring avhenger av ulike faktorer, inkludert bilens spesifikasjoner, type dekk, baneforhold og kjørestil. Dekktrykket øker betydelig når man kjører på bane fordi dekktemperaturen også øker. Derfor må du kontrollere og justere trykket etter hvor varme dekkene er. Hvis dekktrykket på de varme dekkene er for høyt, må du tappe luft ut av dekkene inntil dekktrykket gir godt veigrep og balanse sammen med jevn dekkslitasje. Vær forsiktig slik at du ikke tapper for mye luft ut av dekkene ettersom dette kan være farlig når du kjører i høy hastighet rundt banen. Lavt dekktrykk vil også redusere kjørepresisjonen fordi dekkets fasthet blir dårligere.
 • Hvorfor bør jeg kontrollere og justere dekktrykket før jeg forlater banen?
  Du må gjøre dette fordi dekktrykket blir lavere ettersom dekkene dine kjøles ned etter baneøkten, noe som betyr at dekktrykket sannsynligvis vil være for lavt for bruk på vanlig vei. Derfor må du gjenopprette vanlig dekktrykk for kjøring på vei etter at dekkene er nedkjølt og før du kjører på veien.
 • Hvor ofte skal jeg kontrollere dekktrykket på bane?
  Når dekkene varmes opp vil trykket øke ved hver runde til de når driftstemperatur. Dekktrykket skal derfor kontrolleres og justeres etter behov etter hver tidlig økt (4-5 runder) for å opprettholde optimalt trykk når dekkene er varme. Kontroller trykket noen ganger i løpet av dagen når dekkene er varme, og spesielt når forholdene endres.
 • Hvilken type måler skal jeg bruke for å kontrollere dekktrykk ved banekjøring?
  Vi anbefaler å bruke en nøyaktig dekktrykkmåler av høy kvalitet.
 • Hvilket dekktrykk anbefales ved banekjøring med vanlige Michelin-dekk (f.eks. MICHELIN Pilot Sport 4/MICHELIN Pilot Super Sport-dekk)?
  Med vanlige Michelin-dekk anbefaler vi dekktrykk på ca. 0,3 bar (4-5 psi) over standard anbefalt dekktrykk for kalde dekk. Hvis dekktrykket er for lavt, kan dette føre til overdreven fleksing av sideveggen, svampaktighet, manglende styrerespons og unormal slitasje. For høyt trykk kan føre til redusert veigrep, for lett styring og lokal overoppheting.
 • Hvilket dekktrykk anbefales for banekjøring med Michelin-dekk (f.eks. MICHELIN Pilot Sport Cup 2)?
  For bruk på racerbane må du alltid starte med anbefalt dekktrykk for VEIBRUK, og deretter varme opp MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 dekkene til en temperatur med stabilt moderate runder.
  - Etter noen runders kjøring bør du justere dekktrykket litt for å oppnå best mulig dekktrykk
  VARME DEKK
  - Best dekktrykk for MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 ligger mellom 2,3 bar (33 psi) og 2,7 bar (39 psi), i henhold til bilmodell og banen
  - Men enkelte bilmodeller trenger høyere dekktrykk enn 2,7 bar (39 psi)
  COLD TYRES
  - Dekktrykket må aldri være under 1,9 bar (28 psi)
  - For å optimalisere MICHELIN PILOT SPORT CUP 2-dekkenes levetid på banen, anbefaler MICHELIN minimum dekktrykk mellom 2,0 (29 psi) og 2,4 bar (35 psi)
  HUSK!
  - Kontroller de utvendige sideveggene regelmessig: Hvis du merker slitasje på sideveggene (merkingen på sideveggene er slitt av) betyr dette at dekktrykk/driftstemperatur er FOR LAVT. Sett dekktrykket til minst +0,2 bar (+ 3 psi) for å forbedre veigrepet og optimalisere levetiden på dekkene.
  - Etter en dag med banekjøring
  Før du forlater banen for å kjøre på veien igjen: når dekkene er avkjølt må du følge bilprodusentens anbefalinger for dekktrykk.
 • Hvilket dekktrykk anbefales for banekjøring med Michelin-motorsportdekk (f.eks. MICHELIN S9H-dekk)?
  Motorsportdekk fra Michelin har et driftstrykk på ca. 1,9 bar. Ta kontakt med Michelin for mer informasjon om dekktrykk for din dekkstørrelse og bruk.
 • Må jeg endre dekktrykk avhengig av om banen er våt eller tørr?
  På våt bane anbefaler vi å bruke bilprodusentens anbefalte dekktrykk for kjøring på vei.
 • Hvorfor er det behov for høyere dekktrykk på regndekk (0,5-1 bar) enn slicksdekk?
  Du trenger ikke alltid å øke trykket på regndekk/våtdekk når de er varme for å få mest mulig ut av dem. Men for å oppnå tilsvarende trykk når de er varme, må dekkets starttrykk når de er kalde være høyere. Dette har sammenheng med vannets kjøleeffekt på veien. I enkelte tilfeller er det nødvendig med høyere dekktrykk for å hindre vannplaning.
  10/2013 - Fra bane til vei - club911.net
 • Er nitrogentrykk egnet for banebruk?
  Ja. Men det er ikke nødvendig å bruke nitrogentrykk. Selv om nitrogentrykk forsinker det gradvise, naturlige dekktrykket, er dette for lite til å kunne måles på en dag med banekjøring. De termodynamiske egenskapene til nitrogen ligner også for mye på luft til å kunne påvirke økningen i dekktrykk som følge av økt temperatur. Husk også at luft inneholder 78 % nitrogen. Vi anbefaler derfor bruk av tørrest mulig luft.

Lidenskapelig opptatt av høy ytelse?

Utvalg av high-performance-dekk

Utvalg av high-performance-dekk

Se high-performance-dekk fra Michelin. Finn dine dekk
Se MICHELIN Pilot Sport <sup>4</sup> S

Se MICHELIN Pilot Sport 4 S

Kjenner du til en av de nyeste innovasjonene fra Michelin? Les mer om dette dekket
MICHELIN Passion

MICHELIN Passion

YouTube-kanalen dedikert motorsport og high-performance Se nå