DEKKDEKK VIS ALLE DEKKVIS ALLE DEKK FORHANDLEREFORHANDLERE

Pleieveiledning

Ti tips for dekkpleie

Michelin 18 mai 2010

Ti tips for dekkpleie

Det er lett å glemme at dekkene er det eneste kontaktpunktet mellom kjøretøyet og veien. Det er grunnen til at det er ekstremt viktig å bevare kvaliteten og ytelsen til dekkene slik at du bevarer både sikkerheten og mobiliteten.  For å gjøre det anbefaler vi at du følger følgende sikkerhetsanbefalinger.

1. Kontaktfelt

EN STOR JOBB FOR ET LITE OMRÅDE

Den delen av dekket som faktisk er i kontakt med veien er bare på størrelse med hånden din. Din sikkerhet, komfort og drivstofføkonomi er avhengig av dette meget lille området. Sørg for at du kun velger de rette dekkene, men du må også sørge for at de vedlikeholdes regelmessig for at de skal yte sitt beste. Det er viktig fordi dekkene:

 • Er den eneste forbindelsen mellom kjøretøyet og veien
 • Bærer hele vekten av bilen, en belastning som er opptil 50 ganger større enn deres egen vekt
 • Overfører kjøreimpulser som styring, akselerasjon og bremsing fra bilen til veiflaten
 • Absorberer alle hindringer på veien

2. Dekkslitasje og -dybde

ET RASKT OG LETTVINT SIKKERHETSTILTAK

Sørg for at du regelmessig kontrollerer mønsterdybden på dekkene og at du skifter dem ut når de er slitt. Dette vil garantere maksimalt veigrep, og hjelpe deg unngå ubehagelige overraskelser. Skift dekk før mønsterdybden er slitt ned til 1,6 mm. For å gjøre livet lettere er Michelin-dekk utstyrt med dekkslitasjeindikatorer som sitter nede på hovedsporene i en høyde på ca. 1,6 mm. Din sikkerhet og mobilitet avhenger av spordybde på et godt nivå, fordi:
 • Sporene i mønsteret fjerner vann fra dekkets underside, slik at du kan beholde kontrollen
 • Jo mer spordybde som er igjen på dekkene, jo mer vann kan fjernes, noe som derfor reduserer faren for vannplaning
 • Korrekt dekktrykk, samt regelmessig vedlikehold av kjøretøyet, vil sørge for at dekkene yter sitt beste så lenge som mulig
 • Sporene griper veien, noe som påvirker bremselengden

3. Dekktrykk

KONTROLLER DEKKTRYKKET HVER MÅNED

Korrekt dekktrykk reduserer faren for å miste kontroll over kjøretøyet. Det beskytter dessuten dekkene mot for tidlig slitasje og ugjenkallelig skade på den interne konstruksjonen. Dekktrykk kan falle på grunn av små hull, naturlig utstrømning av luft gjennom dekkets komponenter, eller selv fra et fall i omgivelsestemperaturen. Kontroller trykket i dekkene, inklusive reservehjulet, hver måned og før hver langtur, fortrinnsvis når dekkene er kalde (ikke brukt på minst 2 timer eller kjørt mindre enn 3 km i lav hastighet). Hvis trykket undersøkes mens dekkene er varme, må du legge 4,35 PSI til merketrykket. Det er viktig å kontrollere dekktrykket en gang i måneden, fordi:

 • Lavt trykk øker faren for skade på dekkene
 • Hvis trykket er 20 % for høyt, kan det redusere levetiden til dekket med nesten 10 000 km.
 • Korrekt dekktrykk vil til og med spare drivstoff

Right tyre pressure

Det anbefalte dekktrykket står IKKE på dekket. Dekktrykket som står på sideveggen er bare det maksimale dekktrykket. Det anbefalte dekktrykket finner du:

 • I kjøretøyets brukerhåndbok
 • På etiketter på sidedøren ved førersetet
 • I oppbevaringsrommet nær førersetet
 • På innsiden av tankluken

 

4. Balansering

HOLD BALANSEN FOR LENGRE DEKKLEVETID

BalancingBalansering hjelper mot for tidlig slitasje av dekkene og eliminerer vibrasjon. Det beskytter også fjæringen, styresystemet og lagrene i kjøretøyet. Få hjulene balansert når et dekk er skiftet, en balansevekt er flyttet eller fjernet, eller når du kjøper nye dekk. Du vet at et hjul er ute av balanse når ett område er tyngre eller lettere enn resten. Dette vil forårsake:

 • Ujevn og rask dekkslitasje
 • Vibrasjon
 • Mer belastning på deler i forstillingen
 • Deler i forstillingen slites før tiden

5. Hjuljustering

SØRG FOR TRYGG KJØRING MED KORREKT INNSTILTE HJUL OG AKSLER

Det er vanskelig å si om hjul og aksler er korrekt innstilt mens du kjører. Hvis kjøretøyets opphengsgeometri er feil, kan imidlertid kjøreegenskapene bli forstyrret og du kan sette sikkerheten på spill. Hvis dekkene kommer i kontakt med en solid gjenstand, som en fortauskant eller hull i veien, eller hvis du har merket ujevn slitasje på dekkene, må du ta en tur til Michelin-butikken for å få det grundig undersøkt. Korrekt justering er viktig for:
 • Best mulig kjøreegenskaper
 • Beskyttelse av dekkene mot uregelmessig og/eller rask slitasje
 • Å spare drivstoff

6. Bakhjul

DU FÅR BEST KONTROLL HVIS DU SETTER DE NYE DEKKENE PÅ BAKAKSELEN

Bakhjulene er ikke koplet til rattet, noe som gjør det veldig vanskelig å vurdere veigrepet under kjøring. For optimal effektivitet bør du regelmessig kontrollere trykket i og tilstanden til dekkene, spesielt ved dekkrotasjon, ettersom mange kjøretøyer spesifiserer forskjellig trykk på for- og bakakselen. For din egen sikkerhets skyld bør du alltid sette de nye, eller de minst slitte, dekkene på bakhjulene for å sørge for:
 • Bedre kontroll ved nødbremsing og i skarpe svinger
 • Mindre risiko for å miste kontroll over kjøretøyet, spesielt på vått underlag
 • Bedre veigrep, spesielt i vanskelige situasjoner, uansett om bilen har for- eller bakhjulsdrift

7. Dekkventiler

VENTILER OG VENTILHETTER BESKYTTER DEG OG DEKKENE

Tyre valveVentilene og deres komponenter er vanligvis laget av gummi, slik at de vil bli forringet med tiden. Å skifte dem ut når du kjøper nye dekk er en rimelig måte å beskytte dekkene, kjøretøyet og deg selv på. I høy hastighet kan en sprukket, svekket ventilspindel bøye seg på grunn av sentrifugalkraften og slippe ut luft. Ventilhetten er også viktig. Den er primærlufttetningen og hjelper til å holde ute støv- og skittpartikler. Du bør sjekke at ventiler og ventilhetter er i god stand slik at de:

 • Lager en lufttett tetning
 • Opprettholder korrekt dekktrykk
 • Sørger for lenger levetid for dekket

8. Håndtering og lagring

HOLD DEKKENE UTENFOR FARE

Selv når de ikke er i bruk, kan dekk finne seg selv i farlig terreng. Med mindre de er montert og pumpet opp, bør dekk aldri bli lagret i stabler over lengre tid og du bør unngå at dekkene kommer i klem under gjenstander. For din egen sikkerhets skyld er det meget viktig å holde oppbevarte dekk vekk fra flammer, glødende ting eller stoff som kan forårsake gnister og/eller elektriske utladninger (f.eks. batteriladere). Vi anbefaler også at du bruker arbeidshansker når du håndterer dekk. Dekk bør oppbevares:
 • På et ventilert, tørt og temperert område, beskyttet mot direkte sollys og nedbør
 • Ikke i nærheten av kjemikalier, løsemidler eller hydrokarboner som kan endre gummiens beskaffenhet
 • Ikke i nærheten av objekter som kan gjennombore gummien (skarpt metall, trevirke osv.)

9. Dekkreparasjon

FØRSTE TRINN I DEKKREPARASJON. RING EN FAGMANN.

Tyre Repair

Når et dekk trenger reparasjon, er det viktig å få en dekkforhandler eller tekniker til å fjerne dekket fra felgen og undersøke det fra innsiden. Dette er absolutt nødvendig, fordi intern skade ikke er synlig mens dekket er montert på felgen. En fagmann vil:
 • Sørge for at rutiner for montering, demontering, balansering og pumping av dekket følges, samt systematisk utskiftning av ventilen.
 • Undersøke den innvendige tilstanden til dekket, og oppdage eventuell skade som ikke er synlig på overflaten
 • Sørge for at dekket monteres riktig, optimert for kjøreegenskaper og komfort
 • Sørge for at produsentens anbefalinger og lovpålagte regler følges ved valg av dekk: struktur, dimensjon, hastighetsmerking, belastningskapasitet, og for kategoriene passasjerbil eller lett lastebil
 • Sørge for samsvar mellom brukstrykket som foreskrives av kjøretøyprodusenten, dekkprodusenten eller tilpasseren
 • Ta hensyn til monteringsinstruksene og advarslene på sideveggene (rotasjonsretning eller monteringsretning)
 • At dekkenes spesifikke egenskaper tas i betraktning (lavprofil, run-flat, selvtettende dekk osv.).
 • Garantere din sikkerhet

10. Levetid

VIT NÅR DU MÅ SKIFTE BRUKTE DEKK

Den bruksrelaterte utviklingen til et dekk varierer så mye at det er nesten umulig å forutsi levetiden til noe spesifikt dekk på forhånd. Et dekk består av forskjellige typer materialer og gummisammensetninger som påvirker ytelsen, og utviklingen avhenger av mange elementer, som vær, lagringsforhold og bruksforhold blant mange andre faktorer som dekket utsettes for gjennom dets levetid. Det er grunnen til at vi på det sterkeste oppfordrer førere å være klar over dekkenes synlige tilstand, eventuelle trykktap eller unormale fenomener (vibrasjon, støy, trekk) som kan være en indikasjon på at dekkene ikke lenger kan brukes.

Førere bør:
 • Få dekk som har vært i bruk i fem år eller mer undersøkt av en spesialist minst en gang i året
 • Følge kjøretøyprodusentens anbefalinger angående dekkskifte
 • Skifte dekk som fremdeles er i bruk ti år eller mer etter produksjonsdato med nye dekk, selv om de synes brukbare og selv om de ikke har nådd den lovpålagte slitasjegrensen

 • BIL
 • SUV - 4X4
 • VAREBIL - BOBIL
Loader