DEKKDEKK VIS ALLE DEKKVIS ALLE DEKK FORHANDLEREFORHANDLERE

Pleieveiledning

Oppbevaring

Michelin 18 mai 2010

Oppbevaring

Dekkhåndtering og -lagring

Det er umulig å forutsi levetiden til dekkene dine.  Du kan imidlertid øke levetiden og ytelsen til dekkene ved å håndtere og lagre dem riktig når de ikke er i bruk.

Når dekk ligger utendørs og ubrukt i lengre perioder (en måned eller mer), vil overflaten bli tørr og det vil danne seg sprekker som kalles værsprekker eller ozonsprekker. Av den grunn bør dekk alltid oppbevares innendørs på et kjølig, tørt og rent sted.

Ta vekten av føttene

Hvis oppbevaringen er i en måned eller mer, bør du eliminere vekten av dekkene ved å heve kjøretøyet eller å ta hjulene av kjøretøyet. Hvis ikke, kan det føre til skade, for tidlig aldring og plutselig dekksvikt.

 

Winter Storage

Hold dem utenfor fare

Når dekk lagres må de ikke legges nær varmekilder som varme rør og elektrisitetsgeneratorer. Sørg for at oppbevaringsflatene er rene og fri for fett, bensin eller andre stoffer som kan forringe gummien. Dekk som eksponeres for disse materialene under oppbevaring kan svikte plutselig når de igjen blir brukt til å kjøre på.

Dekk bør oppbevares:

  • På godt ventilerte, tørre, tempererte steder hvor de er beskyttet mot direkte sollys og dårlig vær
  • Vekk fra kjemiske stoffer, løsemidler og hydrokarboner
  • Vekk fra skarpt metall, trevirke osv.
  • Vekk fra enhver varmekilde, flamme, glødende gjenstand, materiale som kan forårsake gnister eller elektrisk utladning
  • Vekk fra kilder som produserer ozon (transformatorer, elektriske motorer, loddeutstyr osv.)

Stabling og håndtering

Hvis dekkene kan stables, må du sørge for at de ikke mister fasongen. Hvis de skal lagres lenge, må du rotere dem (reverser dekkenes rekkefølge). Prøv å unngå at dekkene kommer i klem under tunge gjenstander. Tilbehør bør oppbevares i originalemballasjen, på flater som ikke byr på fare for skjæring, rivning eller hulling. Bruk instrumenter og utstyr som ikke skader dekkene når du håndterer dekk og tilbehør. Når du håndterer dekk anbefaler vi på det sterkeste at du bruker vernehansker og -klær.

Kortvarig oppbevaring

Oppbevar dekkene oppå hverandre, fortrinnsvis på paller. De bør imidlertid ikke stables høyere enn 1,20 meter. Bytt om på dekkenes rekkefølge hver fjerde uke. Når dekkene er montert på felger, kan de oppbevares oppblåst i vertikal stilling, eller i en enkelt rekke på hyller.

Langvarig oppbevaring

For langvarig lagring bør de plasseres vertikalt på hyller som er minst 10 cm over bakken. Roter dem litt en gang i måneden for å unngå forvridning. Hvis et dekke ikke er i bruk på lang tid, må du kontrollere trykket regelmessig og opprettholde det på nivåene som anbefales av produsenten.

Oppbevare vinterdekk

Hvis du tar disse få forholdsreglene for lagring, vil du kunne holde vinterdekkene i perfekt stand:
  • Før du tar av hjulene må du merke deg hvor de sitter på bilen. Dette vil gjøre det mulig å flytte forhjulene bak neste vinter, og balansere slitasjen. Rengjør felger og dekk med vann og tørk dem godt for å begrense eventuell korrosjon.
  • Fjern eventuelle steiner eller rusk som har blitt fanget i dekksmønsteret. Hvis dekkene er montert på felger, kan du henge dem opp eller legge dem ned. Hvis de er demontert, kan du lagre dem stående eller liggende. Oppbevar dekkene i mørke, ideelt på et kjølig og tørt sted. Fremfor alt må de ikke oppbevares nær løsemidler (drivstoff, olje osv.).

  • BIL
  • SUV - 4X4
  • VAREBIL - BOBIL
Loader