DEKKDEKK VIS ALLE DEKKVIS ALLE DEKK FORHANDLEREFORHANDLERE

Dekkinnkjøpsveiledning

Fremtidig dekkmerking. Et stort framskritt for forbrukeren

Michelin 08 mar 2011

Fremtidig dekkmerking


Dekkmerking for personbiler og varebiler gjelder fra 1. november 2012 i henhold til EU-regulativ nr. 1222/2009.

Det nye regulativet vil gi et betydelig framskritt når det gjelder forbrukerinformasjon om dekksikkerhet (bremsing på våt veg) og dekkets miljøpåvirkning (rullemotstand og ekstern støy).  

Grafikken på dekkmerket virker kanskje kjent siden de allerede brukes for husholdningsapparater og nå nylig også for nye biler, men hva er fordelene for forbrukerne?

Hvordan tyde merkingen

Drivstofforbruk

Til venstre på merket finnes en gradering for energieffektivitet som viser dekkets innvirkning på drivstofforbruket og CO2-utslipp.
Dekkene står for om lag 20 % av kjøretøyets drivstofforbruk, hovedsakelig på grunn av rullemotstanden sin. Redusert rullemostand kan derfor bidra betydelig til å forbedre energieffektiviteten for veitransport, og dermed redusere CO2-utslipp. Faktisk er det dekkets rullemostand, målt på en maskin, som avgjør dets klassifisering av energieffektivitet.

Hva er forskjellen mellom dekk i klassene A og G?

Det er betydelig forskjell på rullemotstand, noe som viser hvilken teknisk utvikling en kan se over flere generasjoner dekk.

Forskjellen i drivstofforbruk mellom en bil utstyrt med A- og G-klasse dekk er omkring 0,5 liter per 100 km.

Om lag 80 liter drivstoff spart årlig (basert på 15,000 km / år)

Over 100 € spart årlig for en bensindrevet bil (basert på 1,30 € / liter bensinpris)

Ikke bare er dette en betydelig besparelse for forbrukeren, det er også en viktig miljøfordel fordi CO2-utslippene reduseres med 12 g/km.

 

Våt bremsing

Til høyre på merket finnes en skala som graderer dekkets ytelse under bremsing på våt veg. Målingene er gjort på et kjøretøy under forhold som er definert av EU-regulativet (fart, kjørebaneforhold, vanndybde, temperatur…)

Graderingen avgjøres ved å sammenligne prøvedekkets ytelse opp mot et referansedekks ytelser.

Hva er forskjellen mellom dekk i klassene A og F? (for denne sikkerhetsorienterte ytelsen brukes ikke klasse G)

Forskjellen i bremselengde på våt veg mellom en bil utstyrt med A og F-klasse dekk er over 10 meter.  

Det tilsvarer to ganger bilens lengde.

Ekstern støy

Trafikkstøy er en betydelig kilde til irritasjon. Nedre del av merket viser det eksterne støynivået kjøretøyet gir fra seg (ikke det indre støynivået som sjåføren hører) uttrykt i decibel.

Minimumsnivåer

Dette EU-regulativet tar sikte på å forbedre markedet generelt når det gjelder de tre ovennevnte ytelsene. I tillegg vil det fra 01/11/2012, som nok et tiltak for å forbedre dekkenes ytelse, ikke lenger være mulig for dekkprodusentene å typegodkjenne nye dekktyper i klasse G for rullemotstand eller klasse F for bremsing på våt veg, og salg av disse dekkene vil være forbudt fra 01/11/2014 (grenser for dekkstøy vil også bli skjerpet tilsvarende, men de lavere grensene vil ikke gjelde for alle dekk i handelen før november 2016)

Andre kommunikasjonsverktøy

"For personbiler, lette varebiler og tunge lastebildekk, vil graderingsinformasjonen være presentert på en standardisert måte på teknisk markedsdokumentasjon fra fabrikantene, samt på internett.

Den samme informasjonen må også reproduseres på (eller med) den salgskvitteringen for dekkene som selger leverer kjøper. Forbrukeren vil ha muligheten til å øke sin kjennskap til produktene og sammenligne dem med hensyn på disse kriteriene.

Dekkmerkingen gi forbrukerne mulighet til å gjør velinformerte valg når de kjøper dekk.

Hva med dekkenes slitestyrke?

Michelin støtter fullt ut merking fordi den gir objektiv informasjon om dekkytelsen.

Denne tilnærmingen er et stort framskritt for forbrukeren, men Michelin er også opptatt av dekkets slitestyrke, som ikke angis på merkingen men som er en sentral forventning hos alle motorførere for den har direkte innvirkning på budsjettet deres. 

Det er stor forskjell på slitestyrke mellom ulike dekk som forbrukerne kan kjøpe på markedet: dekkenes levetid kan variere med en faktor på to (for dekk av samme dimensjon).

20 000 km 40 000 km

Det er mer enn ett års kjøring (for gjennomsnittsbilisten). Michelins målsetning er å tilby dekk til forbrukeren som gir den best balanserte ytelsen når det gjelder drivstofforbruk, grep og slitestyrke.

  • BIL
  • SUV - 4X4
  • VAREBIL - BOBIL
Loader