cjhrvwuk300yv0hpkhueadrxa 00298383 1 full

Når bør jeg kontrollere hjulstillingen?

Hvis du merker at bilen signifikant trekker til venstre eller høyre når du kjører på en rett strekning uten sidevind, eller at dekkene har ulik slitasje, kan det hende at du må kontrollere hjulstillingen. Du bør da ta med bilen til din Michelin dekkforhandler, eller et annet velkjent verksted for å kontrollere hjulstillingen. Dette er en enkel kontroll, som kanskje kan kreve en liten justering av støtdemperne foran eller bak. Dekkene kan få unormal slitasje dersom hjulene ikke er parallelle.
Hjulstillingskontroll kalles også forstillingskontroll.

Husk å kontrollere bilens hjulstilling når:

 • Bilen har truffet noe (en fortauskant eller en gjenstand i veien)
 • Du merker at dekkene slites ujevnt eller veldig raskt
 • Du merker at styringen eller kjøreegenskapene endrer seg:
  • Bilen drar til én side.
  • Rattet ikke retter seg enkelt opp etter at du har tatt en sving.
  • Rattet står på skrå når du kjører på en rett strekning.
 • Når du kjøper nye dekk og vil at de skal vare så lenge som mulig
 • Når du skifter ut støtdempere eller styremekanismer.

 

Hvorfor er hjulstillingen så viktig?

Hjulstillingen kan påvirke slitasjegraden på dekkene. Den normale hjulstillingen på de fleste kjøretøy er ment å minimere slitasjen og øke kjørekomforten. Riktig hjulstilling vil redusere dekkslitasjen, øke levetiden til dekkene samt spare drivstoff.  I tillegg blir kjøreegenskapene bedre og kjøringen mer sikker fordi styre- og stabilitetsproblemene blir færre.


Justere hjulstillingen eller balansere dekkene?

Mange blir forvirret av begrepene hjulstilling og balansering. Men dette er faktisk helt forskjellige ting. Når man justerer hjulstillingen, justeres dekkenes vinkel slik at de er i tråd med bilprodusentens indikasjoner. Dekkbalansering innebærer derimot at dekkene får spinne fritt uten forstyrrende vibrasjoner.

Hvorfor oppstår det feil på hjulstillingen?

Feil hjulstilling kan inntreffe hvis du treffer en fortauskant, kjører i et hull i veien, eller blir utsatt for en ulykke. Dekkene blir slått ut av stilling. Feil hjulstilling kan også oppstå hvis støtdemperne er slitte, eller hvis disse har blitt skiftet ut. Hvis hjulstillingen er feil, kan dekkene slites raskere på kantene og kjøreegenskapene kan bli påvirket. Dette fører i de fleste tilfeller til at du må bytte dekkene tidligere enn forventet.

 

Selv en liten feil på hjulstillingen kan føre til problemer

Målet med riktig hjulstilling er å gi kjøretøyet riktige kjøreegenskaper og øke dekkenes levetid.

De viktigste grunnene til at du bør ha riktig hjulstilling:

 • Du kan spare penger, ettersom det går lengre tid mellom hver gang du kjøper nye dekk.
 • Dekkene dine varer lenger.
 • Bilens kjøreegenskaper vil bli bedre.
 • Bilen vil kjøre jevnere på grunn av mindre rullemotstand.

 

car edito wheel aligntment small help and advice

car edito wheel aligntment small help and advice

Hvor lang tid tar det å justere hjulene, og hva koster det?

Problemer på for- og bakstillingen kan løses på en halvtimes tid. Du kan bruke Michelins forhandlersøk for å finne nærmeste dekkspesialist som kan hjelpe deg med spørsmål om pris. Under en hjulstillingskontroll blir styringen og hjulretningen tilbakestilt til bilprodusentens anbefalinger. Du har sikkert hørt om innover- og utoverstilling, positiv og negativ «camber», men ikke fortvil, hjulstilling i seg selv er ikke kompliserte saker. Faktisk så er det svært enkelt å rette opp hjulstillingen.

Hvordan gjenopprettes riktig hjulstilling?

Når hjulstillingen korrigeres, blir hjulenes vinkel justert slik at de får riktig inn- eller utoverstilling og «camber». De tre hovedkorreksjonene som utføres er «camber», «caster» og «toe» (inn- og utoverpeking).

car edito 610x190 wheelalignment chamber help and advice

car edito 610x190 wheelalignment chamber help and advice

«Camber»

Camber er vinkelavviket fra vertikalen sett forfra på kjøretøyet. Hvis hjulet bikker for langt, vil det oppstå ujevn slitasje.

 • Positiv camber er når toppen av hjulet heller fra bilen. For høy postiv camber gjør at dekket slites på ytterkanten.

 • Negativ camber er når toppen av hjulet heller innover. For høy negativ camber gjør at dekket slites på innsiden.

Cambervinkelen er utviklet og justert spesifikt for hvert kjøretøy, for å gjøre dekkets ytelse best mulig på rette strekninger og i svinger. Hvis cambervinkelen er for stor mellom fordekkene, vil kjøretøyet ha en tendens til å trekke til én av sidene.

car edito 610x190 wheelalignment toe help and advice

car edito 610x190 wheelalignment toe help and advice

«Toe»

Toe viser retningen dekkene peker sett ut ifra midtlinjen på kjøretøyet. Toe uttrykkes vanligvis som avstanden mellom forsiden og baksiden på dekkene på samme aksling.

 

Toe-innstillingene påvirker kjøreegenskapene til kjøretøyet og stabiliteten på en rett strekning.

 • Vi sier at dekket er toe-in når den fremre delen på hjulene på en aksling står tettere enn den bakre delen av hjulene. Hvis det er for mye toe-in, vil dekkmønsteret bli mer slitt på ytterkantene. Mønsteret vil også bli slitt i et fjærmønster, noe du kan føle selv ved å dra hånden over mønsteret.
 • Vi sier at dekket er toe-out når den bakre delen av dekkene på en aksling står tettere enn den fremre delen av hjulene. Hvis det er for mye toe-out, vil dekkmønsteret bli mer slitt på innsiden. Mønsteret vil også bli slitt i et fjærmønster, noe du kan føle selv ved å dra hånden over mønsteret.

Avbalansering av dekk

Hva er det?

 • Ved dekkskifte kan det forekomme at vektfordelingen mellom dekket og hjulet ikke helt jevn.
 • Et dekk er ubalansert hvis ett område er tyngre eller lettere enn resten. Dekket rister eller slingrer, noe som reduserer levetiden til slitebanen, øker vibrasjonene og degraderer kjøretøyet ditt.
 • Dekkbalansering kompenserer for vektforskjellen slik at vekten blir jevn over hele hjulet. Dekkspesialister kan legge til lodd i felgen for å rette på dette.

 

Når må jeg balansere dekkene?

 • når du skifter dekk
 • når et lodd blir fjernet eller har flyttet på seg
 • når du kjøper nye dekk

 

Hvordan blir hjulene balansert?

 1. Bilmekanikerne bruker en balansemaskin for å finne de tyngste områdene på dekket.
 2. De plasserer lodd på ytter- eller innersiden av hjulet for å motvirke sentrifugalkreftene som virker på de tyngste områdene når dekket ruller.

 

Trenger du råd?

Hvis du opplever risting, slingring eller vibrasjoner, bør du oppsøke en dekkspesialist.

 

Trenger du litt mer hjelp?