Finn de perfekte MICHELIN-dekkene på null komma niks

ROVER 200 dekk trykk og størrelser

ROVER 200 213 dekk trykk og størrelser

ROVER 200 214 dekk trykk og størrelser

ROVER 200 214 Cabriolet dekk trykk og størrelser

ROVER 200 214 GSI dekk trykk og størrelser

ROVER 200 214 IS dekk trykk og størrelser

ROVER 200 214 ISL dekk trykk og størrelser

ROVER 200 215 Cabriolet dekk trykk og størrelser

ROVER 200 216 Cabriolet dekk trykk og størrelser

ROVER 200 216 Coupé dekk trykk og størrelser

ROVER 200 216 GSI dekk trykk og størrelser

ROVER 200 216 GTI dekk trykk og størrelser

ROVER 200 216 SI dekk trykk og størrelser

ROVER 200 216 SLI dekk trykk og størrelser

ROVER 200 218 dekk trykk og størrelser

ROVER 200 220 Coupé dekk trykk og størrelser

ROVER 200 220 GSI Coupé dekk trykk og størrelser

ROVER 200 220 GTI dekk trykk og størrelser

ROVER 200 220 SD dekk trykk og størrelser

ROVER 200 220 SDI dekk trykk og størrelser

ROVER 200 220 SLI dekk trykk og størrelser

ROVER 200 Vitesse dekk trykk og størrelser

Juridiske merknader

Størrelsene og/eller hastighetsindeksene kan avvike fra de oppgitte størrelsene som anbefales fra produsenten. Din lokale dekkforhandler kan, som en erfaren dekkspesialist, hjelpe deg med å montere dekket som er markedsført av: 

 

  1. Informere eieren dersom de nye dekkene har en annen hastighetsindeks enn det som anbefales av bilprodusenten, og dersom den maksimale hastigheten til kjøretøyet er lavere enn det som er anbefalt. 
  2. Avgjøre om dekktrykket må endres for den alternative dekkdimensjonen.