Finn de perfekte MICHELIN-dekkene på null komma niks

NISSAN Navara dekk trykk og størrelser

NISSAN Navara dekk trykk og størrelser

NISSAN Navara 4X2 dekk trykk og størrelser

NISSAN Navara 4X4 dekk trykk og størrelser

NISSAN Navara AT32 dekk trykk og størrelser

Juridiske merknader

Størrelsene og/eller hastighetsindeksene kan avvike fra de oppgitte størrelsene som anbefales fra produsenten. Din lokale dekkforhandler kan, som en erfaren dekkspesialist, hjelpe deg med å montere dekket som er markedsført av: 

 

  1. Informere eieren dersom de nye dekkene har en annen hastighetsindeks enn det som anbefales av bilprodusenten, og dersom den maksimale hastigheten til kjøretøyet er lavere enn det som er anbefalt. 
  2. Avgjøre om dekktrykket må endres for den alternative dekkdimensjonen.