Finn de perfekte MICHELIN-dekkene på null komma niks

HYUNDAI Sonata dekk trykk og størrelser

HYUNDAI Sonata 10 dekk trykk og størrelser

HYUNDAI Sonata II dekk trykk og størrelser

HYUNDAI Sonata III dekk trykk og størrelser

HYUNDAI Sonata IV dekk trykk og størrelser

HYUNDAI Sonata V dekk trykk og størrelser

Juridiske merknader

Størrelsene og/eller hastighetsindeksene kan avvike fra de oppgitte størrelsene som anbefales fra produsenten. Din lokale dekkforhandler kan, som en erfaren dekkspesialist, hjelpe deg med å montere dekket som er markedsført av: 

 

  1. Informere eieren dersom de nye dekkene har en annen hastighetsindeks enn det som anbefales av bilprodusenten, og dersom den maksimale hastigheten til kjøretøyet er lavere enn det som er anbefalt. 
  2. Avgjøre om dekktrykket må endres for den alternative dekkdimensjonen.