Norge

MICHELIN MEDIASENTER

NYHETER OG PRESSEMELDINGER

NYHETER OG PRESSEMELDINGER

Hold deg oppdatert om Michelin. På vårt mediasenternettsted kan du finne alle de siste pressemeldingene.

Kontaktopplysninger:
Lotta Wrangle
Press Officer Nordic Countries
Direkte: +46 (0)8 709 07 76
Mobil: +46 (0)72 250 07 40
E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com

Kontaktnummer til Michelins
pressetjenste i Frankrike:
Direkte: +33 (0)1 45 66 22 22

Mer informasjon fins på Michelins
internasjonale pressewebb:
www.michelin.com

 

Besøk vårt mediasenter.